Hana Suberová - hormonální jóga

Terapie pohybem s.r.o.
+420 608 824 787
hsuberova@gmail.com

 

✔ Programy pro děti mohou být jednorázové dopolední a nebo průběžné. 

✔ Tyto programy splňují kognitivní, afektivní a psychomotorické vzdělávací cíle. 

✔ Za dílčí cíle si kladou zlepšit koncentraci děti, spolupráci, naučit je zdravému pohybu a práci s emocemi. Velmi se mimo jiné osvědčily u dětí s lehkou mentální retardací a při diagnózách adhd a poruchách autistického spektra. 

 

KONTAKT

Cena jednotlivých programů se liší podle délky a počtu účastníků. 

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Aktuální programy pro předškolní zařízení a pedagogické pracovníky

Cyklus 3 setkání s dětmi na téma mindfulness, prevence vyhoření a mindfulness s dětmi pro pedagogy: 

Zdravé emoce: Děti se učí vnímat a rozpoznávat své emoce a pozorovat, proč přicházejí. Zábavné hry, které vedou k sebepoznávání jsou skvělé nejen pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky.

Proč vlastně dýcháme? Děti se naučí, proč je důležité dýchání, jak jim pomáhá a formou zábavných aktivit si vyzkouší různé typy dechu a jejich terapeutický účinek.

Trénink všímavosti: Koncentrační, relaxační a pohybové techniky pro děti formou zábavných aktivit a her pomáhají rozvíjet pozornost, zvyšují empatii a pomáhaji k větší emoční stabilitě. 

Prevence vyhoření: Osobní psychohygiena je základem zdravé psychiky. Jednoduché pohybové, dechové a relaxační techniky, které využijete zejména pro sebe, jako prevenci přetížení a vyhoření a zároveň je můžete využít v práci s dětmi.  

Mindfulness s dětmi: Jak s dětmi provádět mindfulness aktivity tak, aby je to bavilo? Co za pohybové, koncentrační a jiné aktivity vybírat? Toto všechno se naučíte v tomto kurzu.