Hana Suberová - hormonální jóga

Terapie pohybem s.r.o.
+420 608 824 787
hsuberova@gmail.com


Článek píše:

ANNA ROUBÍNKOVÁ

"Vystudovala jsem fyzioterapii na FTVS UK v letech 2002 - 2007. Již během konce magisterského studia jsem pracovala v soukromé ambulanci Rehaland, kde jsem strávila 2 roky a kde jsem pracovala převážně s ambulantními pacienty. Poté jsem dostala nabídku pracovat jako fyzioterapeut v naší reprezentaci automobilových závodníků. Měla jsem tu čest pracovat s jezdci jako jsou Tomáš Enge, Jarek Janiš nebo Adam Lacko. Byla to práce velice zajímavá, zaměřená převážně na prevenci bolestí pohybového aparátu a dietetiku a v průběhu závodní sezóny pak na akutní bolestivé stavy zad a končetin z přetížení.
V roce 2010 jsem přijala nabídku pracovat na Rehabilitační klinice Malvazinky. Zde jsem se dostala blíže k lůžkové rehabilitaci a k rehabilitaci pacientů na anesteziologicko – resuscitačním oddělení. V roce 2011 mne osud přitáhl do soukromého zdravotnického zařízení Fyzioaktiv a do centra odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě Ergoaktiv. Zde se na nás obraceli klienti jak s akutními bolestmi, tak s dlouhodobými obtížemi ale i poúrazovými stavy. Zároveň zde probíhala rehabilitace pacientů po poranění mozku. Komplexnost péče o tyto pacienty mne velice oslnila a tou dobou začalo mé uvažování o studiu tradiční čínské medicíny. Přemýšlení netrvalo dlouho a ten samý rok jsem na Institutu Tradiční Čínské Medicíny v Praze studium také začala. Dálkové studium trvalo čtyři roky. Od dokončení studia v roce 2014 závěrečnou zkouškou se průběžně věnuji následnému postgraduálního vzdělávání na tomto institutu.

Nyní se ve své praxi věnuji jak ambulantní fyzioterapii tak čínské medicíně a to převážně akupunktuře a fytoterapii – léčbou bylinnými odvary. Obě praxe se krásně doplňují. V mých očích splňují komplexnost jak v diagnostice tak léčbě."

 www.cinskamedicina-praha.cz

 

Jak se chovat na podzim podle tradiční čínské medicíny

05.10.2019 15:24
Podzimní rovnodennost letos nastala 23. září. Od této chvíle se budou dny zkracovat a to potrvá až do 22. prosince, kdy se podzim promění v zimu. 

 

Transformací podzimní čchi v podnebí vzniká sucho. Podzimu dle čínské medicíny náleží element kov, k němuž řadíme Zang orgán plíce a Fu orgán tlusté střevo. Kov je element jasně ohraničený, vyznačující se svou stabilitou a neměnností. Proto i lidé, kteří jsou narozeni v elementu kovu, často bývají pevní ve svých názorech, nejsou přelétaví ani snadno ovlivnitelní. Příroda na podzim již nezraje. 

Naopak se pomalu chystá k očekávanému zimnímu spánku. Proto je potřeba po bujarém létu začít naše tělo pomalu zklidňovat, více odpočívat a dávat si pozor na prochladnutí a začít chodit dříve spát. A samozřejmě správně jíst. Je potřeba se vyvarovat citrusovým plodům, začít upřednostňovat tepelně upravenou zeleninu oproti syrové a dodržovat pitný režim převážně v podobě teplých nápojů. 

Podzimní čas bývá často spojen s únavou, chmurnou náladou až depresemi. Qi v těle nekoluje, jak má a může docházet ke stagnacím právě na úrovni plic. A proč je tomu všemu tak? Jak bylo zmíněno výše, podzimu náleží orgány plíce a tlustého střevo. Plíce jsou dle TČM naším kancléřem, řídí dýchání a regulují Qi v celém těle, řídí její pokles, jsou dvoranou všech cév a řídí cesty vody. 

Jsou jako měchýř, který pumpuje Qi do okolních drah. Klima, které jim nejvíce vadí je právě sucho. Ovlivňují náš hlas, náš nos a kontrolují funkci kůže, její pružnost a vylučování potu. V tomto ohledu jim pomáhá tlusté střevo, které má také za úkol řídit vylučování, zbavuje naše tělo nečistot. Jejich emocemi jsou smutek a žal. Jsou-li plíce z jakéhokoliv důvodu oslabené, může dojít ke snadnému prochladnutí spojenému s respiračním onemocnění, ale i k výsevu ekzémů či větší suchosti kůže. Náš duch se může stát smutným až apatickým, můžeme mít pocity tíhy převážně v oblasti hrudníku. Budeme-li ale na podzim pečovat o naše tělo v souladu s tímto ročním období, naše plíce zůstanou zdravé, neprojeví se žádná z jeho slabostí a my budeme připraveni na období zimy.