JOGAHORMONALNI.CZ

HANA SUBEROVÁ certifikovaná lektorka hormonální jógy
+420 608 824 787
suberova@jogahormonalni.cz

ŠKOLENÍ LEKTORŮ S DINAH RODRIGUES

ŠKOLENÍ LEKTORŮ S DINAH RODRIGUES

ŠKOLENÍ LEKTORŮ PRO ROK 2018

V loňském roce byla autorka hormonální jógy Dinah Rodrigues v Centru hormonální jógy na školení lektorů už podruhé. Tento rok se na ni můžeme opět těšit. 

PODMÍNKY K PŘIJETÍ DO LEKTORSKÉHO KURZU:

  • Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu klasické jógy v minimálním rozsahu 200h(kurz musí být k datu přihlášení ukončený!!! Požadujeme kopii diplomu/certifikátu) v ČR odpovídá 2. trenérské třídě,

    Více zde: https://www.centrum-hormonalni-jogy.cz/dinah-rodrigues-v-praze/i-level/
  • znalost anglického jazyka minimálně na komunikativní úrovni (kurzy probíhají v anglickém jazyce a test je také v anglickém jazyce)

Přihlašujte se na níže uvedený email pouze v případě, že splňujete VŠECHNY požadované podmínky k přijetí!!! Výjimky neakceptujeme.

Termín Kurz Přihláška
1.- 4.7.2018
1.-2.7. Level I.
3.-4.7. Level II., III.
Hormonální jógová terapie
pro ŽENY - pouze lektorský
dinah-inprague@seznam.cz
5.7. Level I. Hormonální jógová terapie
pro ŽENY - pro veřejnost
dinah-inprague@seznam.cz
6.-9.7.2018
6.-7.7. Level I.
8.-9.7. Level II., III.
Hormonální jógová terapie 
pro DIABETIKY
dinah-inprague@seznam.cz
11.-14.7.2018
11.-12.7. Level I.
13.-14.7. Level II., III.
Hormonální jógová terapie pro MUŽE  dinah-inprague@seznam.cz

POPIS LEVELŮ: 

Level I. pro veřejnost a zájemkyně/zájemce o lektorský kurz – výuka sestavy
Level II. písemný test (test zasíláme k vypracování před začátkem kurzu)
Level III. školení lektorek/lektorů, závěrečná praktická zkouška

!!!Pro obdržení certifikátu je třeba úspěšně absolvovat všechny tři levely a složit závěrečné zkoušky!!!

Na kurz je třeba pečlivá příprava, doporučujeme absolvovat kurz/seminář s certifikovanou lektorkou HJT a pravidelně praktikovat.

CENY:

Level Cena
LEVEL I.-III.  39 000 Kč v.č. DPH
LEVEL I. 11 700 Kč v.č. DPH
LEVEL II., II 27 300 v.č. DPH

Milí přátelé, vzhledem k tomu, že Dinah Rodrigues navýšila ceny za lektorské kurzy a Centrum hormonální jógy, s.r.o. se stalo v roce 2017 plátcem DPH, ceny lektorských kurzů s Dinah Rodrigues v roce 2018 jsou tedy vyšší oproti roku 2017. Po závazné přihlášce a uhrazení kurzovného obdržíte na Váš email fakturu a pokud jste plátcem DPH, můžete si DPH z ceny odečíst.

STORNO PODMÍNKY: 

Pokud neobdržíme Vaši platbu včas (datum splatnosti na faktuře, faktura má splatnost 14dní), Vaše rezervace bude bez dalšího zrušena. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena kurzu se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že se na kurz nedostavíte, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

Doporučená literatura a další odkazy: